Asynkron læring på distancen

På DigiTek forløb har Hanne og jeg for vane at introducere de studerende til forkellige formater for e-læring - fra blended learning til decideret fjernundervisning - og læring. På det aktuelle hold, har vi valgt at 2. undervisningsgang d. 01. februar 2018 skal foregå gennem asynkron læring på distancen.

I praksis betyder dette, at de studerende ikke skal møde op til undervisning på Metropols adresse, men derimod skal de studerende blive hjemme og være aktive via deres blogs. De studerende skal arbejde med dagens tema, 'Digitale teknologier og Læring', både individuelt og i makkerpar.

En mere detaljeret plan for dagen fremgår her:

At studere på distancen er ikke noget man bare gør - det kræver øvelse! Og en af udfordringerne denne gang er, at vi af praktiske årsager har været nødt til at placere 'distance-forløbet' allerede på 2. undervisningsgang. Tidligere moduler har vist os, at mange deltagere typisk ikke har de store erfaringer med anvendelse af digitale teknologier, herunder det at anvende blogs og mange har slet ingen erfaringer med at studere på denne måde. Vi har derfor forsøgt at introducere grundigt både til det at blogge (med masser af hands-on 1. undervisningsgang) og til selve dagen d. 01. februar.

Formålet med at tilrettelægge en del af undervisningen på denne måde er først og fremmest, at vi gerne ser, at de studerende får erfaringer som studerende (og ikke som lærere i første omgang) i denne type af undervisnings- og læreprocesser.  Det hænger sammen med vores overbevisning om, at man bliver en bedre lærer ved selv at have afprøvet det, som man sidenhen udsætter sine elever for. Det plejer i hvert fald at være noget af en aha-oplevelse at blive sat tilbage i elev-/deltagerrollen.

På dagen skal de studerende skrive tre forskellige blogindlæg (og give deres peers feedback), og det tredje blogindlæg skal netop handle om deres oplevelser som fjernstuderende. Jeg samler efterfølgende op på deres faglige indlæg og deres oplevelser her på bloggen, og Hanne sætter deres oplevelser ind i en ny kontekst (edidaktik) den efterfølgende undervisningsgang (med traditionelt fremmøde). Endelig får de studerende senere mulighed for at gøre sig hands-on erfaringer med synkrone undervisnings- og læreprocesser.

Det bliver rigtig spændende at læse om de studerendes erfaringer og hvilke fordele og ulemper de ser ved en sådant format :-)

/Marianne

Ingen kommentarer:

Send en kommentar