Kort opsamling på efterårets to forløb

Som altid har det været en fornøjelse at arbejde sammen med de studerende på DigiTek. Efteråret bød på nogle afgørende udfordringer, eftersom vi samlæste heltids- og deltidsholdet.

Avancerede forløb og kvantespring

Men når det er sagt, glæder vi os over, at alle har bestået i løbet af efteråret. Nogle studerende har barslet med spændende og avancerede forløb med inddragelse af digitale teknologier. Andre har set i forhold til, hvor de var ved modulets start, taget et kvantespring.

Jeg vil i stedet for at fremhæve nogle bestemte, opfordre læserne til at gå på opdagelse i de studerendes blogge, som kan tilgås via oversigten i højre side: Studerende - efteråret 2017

Find eksempler

I oversigten er der ikke skelnet mellem heltids- og deltidsstuderende. Men de fleste af de studerende har lagt 3 indlæg ind i forbindelse med deres eksamen. Indlæggene er tagget (etiket) "eksamen" og består for de flestes vedkommende af 3 indlæg:

  • En læringsteoretisk problemstilling (blog del 1, jf. slide "Om modulopgaven")
  • Eksempel på et praktisk it-baseret produkt (blog del 2, jf. slide "Om modulopgaven")
  • Refleksioner over løsningen eller forslaget til løsningen af den læringsteoretiske problemstilling (blog del 3, jf. slide "Om modulopgaven")

Tillykke til de to hold :-)

Ingen kommentarer:

Send en kommentar