Hvilken digital teknologi skal anvendes?

På DigiTek modulet er den afsluttende prøve bygget op omkring en synopsis, hvor der er lagt fokus på en udfordring fra praksis og på de tiltag , der bliver gjort i forbindelse med løsning af den. 

Det er næsten altid en udfordring at vælge digital teknologi. Både fordi der er så meget at vælge imellem og fordi, der er mange mellemregninger i forbindelse med udvikling af et didaktisk design og de didaktiske/pædagogiske og teknologiske valg, der skal træffes.

På Videnscenter for IT i undervisningen finder man et katalog, der er tænkt som en guide til at træffe en velovervejet valg. Desuden giver siden adgang til en række artikler som kan inspirerer.

DigiTek og didaktisk design

Undervisningen 22. oktober var rammesat med inspiration fra Gilly Salmon. Vi så nærmere på scenariedidaktik og storyboards og hvordan det kan understøtte udarbejdelse af et undervisnings- og læringsdesign med digitale teknologier.

 Oplægget til dagen var udformet i en Prezi - som er en mulighed for at præsentere et oplæg på en mere interaktiv måde. 

Dagens oplæg


Prezi

Ovenstående er en simpel præsentation, men prezi rummer et vælg af muligheder for interaktion. På SkoleTube er det muligt at tilgå guides til en række funktioner, også selvom man ikke er abonnerer på SkoleTube. Skoletube om Prezi

Carpe Diem - 6 skridt

Efter drøftelser af Gilly Salmons Carpe Diem var opgaven at bruge kræfter med nogle af ideerne gennem arbejdet med punkt 1 og 2.  De studerende på holdet havde ikke lang tid til opgaven, men lagt nogle interessante bud på opgaven i vores fælles Padlet, ses herunder, gruppen fra TEC har udformet deres bud på et storyboard i deres egen Padlet. 
 

Lavet med Padlet

Undervisning den 6.oktober, teknologiforståelse

Teknologiforståelse og digitalisering var dagens tema for undervisningen. Den foregik dels ved et besøg på videnscenter for velfærdsteknologi Øst, der ligger på SoSu-H.

Film om dagen

Beretning fra dagen

Undervisning den 29.september 2020

Dagens undervisningstema var digitale teknologier & læring. Det læringsteoretiske afsæt for dagen var bl.a. David Kolb, Etienne Wenger, Knud Illers og Sørensen/Hutters.

Der var lagt en række videoer om 3 af teoretikerne inden undervisningen, hvorfor drøftelserne på holdet om teoretikerne blev mere kvalificeret.

De studerende blev bedt om at arbejde med Thinglink, som ca. 1/3 kendte i forvejen, hvilket betød at de resterende blev gode ”hjælpelærere” i forhold til den resterende del af holdet.

Stort set alle studerende fik produceret noget via Thinglink, og for mange var det en god oplevelse at få fingrene i et konkret program, der umiddelbart kunne anvendes til relevant undervisning.

Efterfølgende skrev de studerende indlæg til deres blog, og fik lagt link til deres Thinglink produkt.

 

Lektionerne tirsdag 15. sept. 2020

Dagen handler om didaktik, hvordan tilrettelægger vi undervisnings- og læringsaktiviteter, så nogen lærer sig noget!

Oplægget ses herunder

Speed-dating en CL aktivitet

Se slidene nr. 10-11 dannede afsæt for samtaler om didaktik og vores egen praksis. Fotos af de 6 mega-post-its kan ses og frit downloades fra Hanne´s Flickr konto


Elementet - Indhold

Ekspert- og studiegrupper

Holdet blev delt op i 4 ekspert-grupper, som hver især drøftede en didaktisk model, som kan være en støtte i forbindelse med planlægningen af undervisning- og læringsaktiviteter, hvor it integreres på den ene eller anden måde.

De 4 didaktiske modeller vi tog fat i var: 
SAMR, TPACK, Den e-didaktiske overvejelsesmodel og Didaktik 2.0 - modellen

Grupperne har lagt deres overvejelser i denne Padlet

Lavet med Padlet

Den store udfordring bliver nu for studiegrupperne og de enkelte medlemmer at vælge, hvilken model de har lyst til at eksperimentere med i den kommende periode. De er blevet opfordret til at blogge om både deres valg og det der sker undervejs. Det bliver spændende at følge.

Nogle af overvejelserne kan fx ses hos Anders

Rød tråd, aktivitets- og klimafunktioner

I foråret eksperimenterede vi lidt med de tre funktioner. Og jeg synes at det gav en god dynamik på holdet og det var ret spændende at opleve, hvor kreative de studerende er. Traditionen har vi taget med over på efterårets hold og vi har både fået genopfrisket sidste uv.-dag i den røde tråd, spillet ballon med fluesmækkere, hørt musik (mindfulness) i pauserne og fået kage. Nogle supergode afbræk på en ret intensiv dag.

Videndeling via bloggene

Et af formålene med anvende bloggen som refleksionsværktøj var blandt andet muligheden, at de studerende let og hurtigt kan dele ideer, refleksioner o.s.v. med hinanden. Det er meget glædeligt at se, at flere har lyst til at fortælle. Trine har fx gjort sig overvejelser om at nærlæse Tony Wagner og hans bog "Overcoming the Global Achievement Gap". Og Eric fortæller om, hvordan han på NEXT er i gang med at implementere en system til at afprøve en VCMS platform.

Nyt hold - efteråret 2020

1. sept. var første uv.dag på efterårets DigiTek hold. Et dejligt hold både i størrelse (18 studerende) og i sammensætningen, som består af flere faggrupper fra mere end 4 forskellige erhvervsskoler.

Der var mange detaljer, der skulle på plads:

  • brugen af Itslearning, som vores (nye) digitale platform
  • blogs, som vores individuelle refleksionsværktøj, men også som stedet, hvor vi kan videndele, integrere 3.parts teknologier osv., tankerne bag er uddybet her
  • praktikumudfordringen, dvs. den udfordring fra praksis som den studerende har valgt at arbejde med gennem modulet
  • oplysninger omkring modulprøve

Oplægget til dagens undervisning

Vi kom gennem det planlagte uden for meget hastværk. 

At blogge

Det der tog en del tid, og som de studerende sagtens kunne have brugt mere tid på, var etablering / brug af bloggen. Ikke alle havde den klar ved undervisningens begyndelse og andre havde lidt problemer med brugen af bloggen. De studerende er dog supergode til at støtte hinanden, og det virker som om, at arbejdet i studiegrupperne med opgaver, som skal lægges ud på bloggen hjælper dem til at få afprøvet og udvekslet erfaringer med at blogge. 

De fleste er med, vi mangler dog nogle stykker på listen til højre, de kommer én af de nærmeste dage.

Digital dannelse eller myndiggørrelse

Interessante overvejelser, der blev uddybet i plenum. En gruppe havde gjort sig en del overvejelser i forhold til, at nogle EUD-elever kan få et noget overfladisk forhold til det at lære noget, når det kan googles i et snuptag. En anden gruppe var optaget af det kommunikation og det etiske aspekt, og en tredje gruppe understregede værdien af at have færdigheder i at kunne håndtere de digitale teknologier. Det var i deres optik ikke kun var noget som er aktuelt for de lidt ældre kursister på AMU-kurser, men som også ofte er en udfordring for de yngre elever på grunduddannelser, som det blev understreget af den fjerde gruppe.

Kritik / ændres fremadrettet

Line Game

Vores aktivitet bestod i en Line Game med en række statements, som en optakt til oplægget og arbejdet med digital dannelse. Vi skal have justeret i udtalelserne, de er for sammensatte og skal være langt mere direkte og måske også lidt mere eksplosive!

Opsamling på undervisningen den 28. april

Den sidste undervisningsdag på Digi-Tek-forløbet i foråret 2020 havde meget passende fokus på digital evaluering og databaseret læring og -skoleudvikling. Vi tog oven i købet vores egen medicin og gennemførte en evaluering af forløbet med den særlige kombination af kvantitative og kvalitative metoder, der er integreret i Delphi-metoden - som et supplement til den obligatoriske kvantitative undervisningsevaluering.

Gennem anvendelse af Delphi-metoden fik vi formuleret og prioriteret mange værdifulde input omkring undervisningen på forløbet. Desuden fik vi gennem en rigtig, god, konstruktiv dialog uddybet, hvordan forløbet kan skrues endnu bedre sammen for de næste deltagere i efteråret 2020.

Lærergruppen på Digi-Tek ønsker alle god arbejdslyst frem mod modul-prøven, og vi glæder os til at se fremlæggelserne af jeres læring - og jeres tilhørende refleksioner.Hvis andre skulle få lyst til at evaluere med Delphi-metoden er her en lille guide: