Opssamling på 31. marts om Cyber- og informationssikkerhed


Vi har nu læst jeres svar igennem og specielt fokuseret på svarede til spørgsmål 6. ”Hvad har du fået med dig i dag fra undervisningsforløb, didaktiske designprincipper samtale med dine kolleger mv. der peger på hvad du kan gøre for at bidrage til digital dannelse for dine elever?

I peger generelt på at I har fået en ny opmærksomhed på emnet og problemstillingerne. Bl.a. siger I:
”Vigtigheden af at eleverne bliver mere bevidste om og tænker over hvad de vælger at dele” og ”Jeg har ikke tænkt så meget over digital dannelse før set i forhold min undervisning. Men det bliver med sikkerhed noget jeg kommer til at arbejde mere med i min undervisning. Specielt fremadrettet ved elevproducerede undervisningsvideoer i web 2.0 tænker jeg at arbejdet med den digitale dannelse er relevant for mig”

Der er én af jer der meget fint spurgte sine børn: 
”Det var nogle gode korte og præcise videoer. De blev forklaret på en meget pædagogisk og præcis måde, om hvordan man skal forholde sig til de sociale medier. Jeg valgte at vise mine to børn på 14 og 17 år begge videoer. Min datter på 17 år, var især overrasket over måden som der blev forklaret om hvordan, man skal forholde sig til de ting man slår op på div. medier. Hvis du ikke kan aflevere dit opslåede billede til en fremmed på gaden, så lad vær!!!!!! Det var en fantastisk god måde at opnå en 17 årig teenagers opmærksomhed på”

En del af jer er opmærksomme på hvor lidt I ved om området, hvilket jo er en god erkendelse. Måske behøver man ikke så meget viden om området, da opgaverne på EMUen er ret selvinstruerende:
”jeg personligt slet ikke er kvalificeret til at udføre sådan en undervisning da jeg ikke selv har viden nok på området” og en anden siger: ”For mig personligt, har jeg fået en øget bevidsthed om mit ansvar som underviser i forhold til anvendelsen af forskellige digitale medier. Samtidig er jeg blevet bekræftet i hvor lidt viden mange har omkring cyber- og informationssikkerhed samt digital myndighed og dannelse”

Disse indlæg peger på et andet dilemma, i hvilke fag skal emnerne indgå? Fagfag? GF1 eller GF2? 
” Vi har ikke talt om, hvordan vi konkret kan inkorporere et undervisningsforløb. Men vi har konkluderet, at det ville være et emne, som har relevans for vores forskellige uddannelser, og at det er meget aktuelt helt fra GF1 til hovedforløbene”

Og til slut samler én af jer fint op:
”Jeg har fået anvist en portal med en masse undervisningsmateriale. Det kan være svært at skulle starte fra bunden af med opbygning af undervisningsindhold og afgrænsninger, men med afsæt i de værktøjer og vejledninger der er på emu.dk om digitalisering mm. bør det være nemmere at få det italesat på et lærermøde på min adresse.

- Jeg har svær ved at se hvordan selve uddannelsens af eleverne i digital myndiggørelse skal passe ind på hovedforløbselever med meget fokus på "faget", men selve anvendelsen og ens digitale fodspor vil være emner som er nemmere at relatere sig til. Det er en interessant tilgang at inddrage begrebet digital myndighed i sine didaktiske overvejelser, da vi anvender informationssøgning daglig i undervisningen. Så der kom et par ekstra briller i min planlægningskuffert.

- For at selve begrebet digital dannelse bliver mere synligt for eleverne, skal det nok være mere specifikt på skemaet; at de er kildekritiske; at de ved hvor de har deres informationer om.
Jeg ville forvente at alle der ikke var digitale myndige og ikke var klar over hvordan man efterlader sig spor alle steder (internettet), vil være positivt overrasket over at blive uddannet i det. Det bør være noget som alle elever kom igennem løbende, da det ikke er nok kun at blive det 1. gang, men hvordan og hvornår det kommer på skemaet bliver spændende at se”.

Opsamling på dagens undervisning

På en historisk dag, hvor Dronningen her til aften talte til os alle i den danske befolkning, oplevede vi i eftermiddags, at digitaliseringen hyper-aktualiseres under de nye omstændigheder. Som næsten eneste fænomen, der udvikler sig eksponentielt hurtigere end den digitale og teknologiske udvikling, har vi i de sidste uger set Corona udvikle sig radikalt. En udvikling, der på vores område stiller nye krav til, at vi udnytter teknologien innovativt.

Hvis jeg skal forsøge at samle op på dagen, vil jeg fremhæve, at de fleste på holdet på trods af en kort tidsfrist fik frembragt meget relevante videoer, der kan anvendes i undervisningen på EUD. Jeg er virkelig imponeret over de frembragte resultater!

Den generelt stigende fokus på anvendelsen af video i undervisningen på EUD bliver understøttet af resultater og inspirationsmaterialer i projektet om digitale platforme og læremidler, jeg fortalte jer om i dag. Resultater fra projektet viser, at flipped classroom bliver mere og mere udbredt. Erfaringer på mange skoler viser, at flipped classroom frigiver tid til, at læreren i højere grad kan hjælpe og vejlede de elever, der har behov for det i selve undervisningen. Når eleverne har set og læst teori hjemmefra, kan selve undervisningen beskæftige sig med problemløsning, analyse, vurdering, refleksion mv. Med andre ord foregår den basale indlæring af fx begreber mv. hjemmefra, imens den mere komplekse læring, der udfordrer mere, foregår i klassen, hvor der er en lærer til at hjælpe. Muligheden for at understøtte læsning af tekster med videoer synes desuden at understøtte særligt elever med læsevanskeligheder, men også elever, der kan have svært ved at finde motivationen til at læse teoretiske tekster, kan have stor glæde af videoerne.

I projektet har min rolle blandt andet været at skrive en række inspirationspapirer – og ét af dem handler netop om brugen af video. Inspirationspapiret sætter fokus på, hvordan man kan anvende video didaktisk, fx i forbindelse med flipped classroom. Derefter beskrives en række relevante krav til produktion af videoer. Til sidst diskuteres det, hvad den øgede brug af video og flipped classroom betyder for lærerrollen.

Projektet anviser overordnet følgende 5 veje til kvalitet i undervisningen på EUD gennem digitalisering.Klik her for at finde inspirationsmaterialer m.m. fra projektet
– og del og like meget gerne – da det sandsynligvis vil give værdi for flere, hvis det bliver udbredt på denne måde. Det har været en fornøjelse at møde er i dag – også selv om det ”kun” var online. Glæder mig til vi ses næste gang.

DigiTek og digitale læremidler

Fokus på video

Det var ikke det letteste emne med tanke på, at vi alle sad hjemme bag skærmen. 

Dagens oplæg og opgave


Endnu en online dag - forberedelse

Online med kort varsel


Vi havde ikke lige set det komme med endnu en online dag på holdet.

Som mangeårig konsulent for fjernundervisning eller netundervisning med de righoldige erfaringer jeg har derfra, ville jeg havde foretrukket at forløbet have være planlagt samlet fx med inspiration i professor Gilly Salmons righoldige materiale. Her vil man opbygge en progression i arbejdet med online teknologier, relationer og interaktion.

Kastet ud på dybt vand


I stedet måtte vi allerede torsdag i sidste (12. marts) give de studerende besked om indholdet af dagen i dag (17. marts). Vi valgte at fastholde den planlagte forberedelse, som tog afsæt i FLIP modellen / beskrevet i artiklen af blandt andre Kristian Kildemoes: En didaktisk model for Flipped Classroom i bogen "Flip din undervisning"

Eksempler på hvordan


Jeg har haft fornøjelsen af at deltage i et internt kursus med Kristian som underviser og har tænker jeg været tro mod principperne i FLIP / fase 1-3


3 videoer - til flipped


Jeg har udformet 3 videoer med afsæt i teksten af Kildemoes m.fl. Jeg har som i deres tekst taget afsæt i Microsoft Forms, det er sket af etiske overvejelser / svar dataene er under lås og slå på KP :-) Men man kan også anvende Google Forms på samme måde. 

Mine overvejelser i forbindelse med udformning af materialet har været et setup, der ser ud som følger:

Video 1 (max. 5 min.):  

Appetitvækker, video som et læremiddel i undervisningen.Linket her går til en delbar og redigerbar kopi, hvis man har lyst til at tage afsæt i mit materiale: Kopi til redigering.

Video 2 (max. 5 min.): 

Afsæt Flipped Classroom, teksten "Flip din undervisning" kapitlet "En didaktisk model for flipped classroom”. Link til redigerbar kopi

Video 3 (max. 5 min.): 

Kort præsentation af hvad et storyboard. Link til redigerbar kopi

Resultaterne

I går middags var der ikke så mange, der havde svaret på spørgsmålene men i morges lå, der godt 20 svar (holdet er på 38 deltagere). Interessante svar som vi kunne havde drøftet i undervisningen f2f. Vi havde valgt ikke at gå dybere ind i svarerne eftersom vi i dag er begrænset både af båndbredde og tid. 


Dagens opgave - Padlet eller Thinglink


Padlet

Der er kommet mange fine og spændende eksempler på brugen af Padlet:

Gruppe 7 - Uffe, Casper, Henrik og Lars
Gruppe 2 - Benjamin, Lene, Rasmus, Kira og Emilie
Gruppe 5 - Peter, Linda, Jes, Renata og Kenneth
Gruppe 1 - Andre, Bjørn, Anders og Palle
Gruppe 3 - Evy, Johnni, Patrick, Rikke og Jeanette
Gruppe 4 - Claus, Flemming, Sune og Christoffer

Thinglink

Også Thinglink har været i spil i dag, de flotte eksempler kan ses her:
Gruppe 8 - Søren, Thomas, Andreas, Theis
Gruppe 6 - Søren J., Jan H., Anja, Thomas R og Kathrine

Hvilken hektisk dag :-)

René og jeg har lavet en lille video som vores opsamling på vores indtryk af dagen. Vi ville gerne sige meget mere, men har lagt den ramme, at interviewet ikke må vare mere end 5 min.Og i al hastværk kan I også se, at vi har en klassisk fejl - vi skulle selvfølgelig ha´ vendt kameraet.

Kommenter gerne :-)

Online dag - forberedelse

3. marts - studiedag for de studerende

På dette modul har vi fornøjelsen af at få muligheden for at initierer nogle studiedage. Det betyder selvfølgelig ikke, at de studeendes arbejde med studiet på modulet er begrænset til disse, men vi har som undervisere en mulighed for at pege på nogle specifikke områder, som vi mener de studerende med fordel kan bruge noget tid på i studiegruppen. Vi er også meget bevidste om, at ikke alle studerende har muligheden for at mødes på netop på denne dag. Men det forsøger vi at tage højde for i de opgaver, vi beder dem løse.

På studiedagen d. 3. marts bad vi de studerende eksperimentere med at mødes online. Vi stillede en række digitale værktøjer til rådighed: Link til Adobe Connect, en video om funktionerne i Adobe Connect og mulighed for at kontakte en underviser (mig, Hanne)

Rødglødende mail / telefon

Det blev en hektisk formiddag for mig, min mail var rødglødende og jeg måtte også i gang med mobilen. Jeg glædede mig over den megen aktivitet, da det må betyde, at de studerende er godt klædt på til vores online dag.

Samarbejdet i grupperne 10.marts

Udover at eksperimentere med mulighederne i Adobe Connect, bad vi de studerende i deres respektive eksperimentgrupper (som er lig deres studiegrupper) aftale, hvordan de vil samarbejde d. 10. marts, hvor online dagen skal løbe af stablen.

Men det betød også, at flere efterspurgte, hvad indholdet af online dagen var. Det havde vi ikke lige tænkt på at melde ud. Men jeg kan selvfølgelig godt se, at kan være vigtigt at vide det... ellers kan det godt være svært at tilrettelægge sin arbejdsindsats i detaljen, hvis man har brug for det.

Ramme for online dagen 10. marts


Herunder det vi meldte ud d. 3. marts for indholdet af online dagen - det bliver meget meget interessant at se, hvordan dagen kommer til at forløbe.