Lektionerne tirsdag 15. sept. 2020

Dagen handler om didaktik, hvordan tilrettelægger vi undervisnings- og læringsaktiviteter, så nogen lærer sig noget!

Oplægget ses herunder

Speed-dating en CL aktivitet

Se slidene nr. 10-11 dannede afsæt for samtaler om didaktik og vores egen praksis. Fotos af de 6 mega-post-its kan ses og frit downloades fra Hanne´s Flickr konto


Elementet - Indhold

Ekspert- og studiegrupper

Holdet blev delt op i 4 ekspert-grupper, som hver især drøftede en didaktisk model, som kan være en støtte i forbindelse med planlægningen af undervisning- og læringsaktiviteter, hvor it integreres på den ene eller anden måde.

De 4 didaktiske modeller vi tog fat i var: 
SAMR, TPACK, Den e-didaktiske overvejelsesmodel og Didaktik 2.0 - modellen

Grupperne har lagt deres overvejelser i denne Padlet

Lavet med Padlet

Den store udfordring bliver nu for studiegrupperne og de enkelte medlemmer at vælge, hvilken model de har lyst til at eksperimentere med i den kommende periode. De er blevet opfordret til at blogge om både deres valg og det der sker undervejs. Det bliver spændende at følge.

Nogle af overvejelserne kan fx ses hos Anders

Rød tråd, aktivitets- og klimafunktioner

I foråret eksperimenterede vi lidt med de tre funktioner. Og jeg synes at det gav en god dynamik på holdet og det var ret spændende at opleve, hvor kreative de studerende er. Traditionen har vi taget med over på efterårets hold og vi har både fået genopfrisket sidste uv.-dag i den røde tråd, spillet ballon med fluesmækkere, hørt musik (mindfulness) i pauserne og fået kage. Nogle supergode afbræk på en ret intensiv dag.

Videndeling via bloggene

Et af formålene med anvende bloggen som refleksionsværktøj var blandt andet muligheden, at de studerende let og hurtigt kan dele ideer, refleksioner o.s.v. med hinanden. Det er meget glædeligt at se, at flere har lyst til at fortælle. Trine har fx gjort sig overvejelser om at nærlæse Tony Wagner og hans bog "Overcoming the Global Achievement Gap". Og Eric fortæller om, hvordan han på NEXT er i gang med at implementere en system til at afprøve en VCMS platform.

Nyt hold - efteråret 2020

1. sept. var første uv.dag på efterårets DigiTek hold. Et dejligt hold både i størrelse (18 studerende) og i sammensætningen, som består af flere faggrupper fra mere end 4 forskellige erhvervsskoler.

Der var mange detaljer, der skulle på plads:

  • brugen af Itslearning, som vores (nye) digitale platform
  • blogs, som vores individuelle refleksionsværktøj, men også som stedet, hvor vi kan videndele, integrere 3.parts teknologier osv., tankerne bag er uddybet her
  • praktikumudfordringen, dvs. den udfordring fra praksis som den studerende har valgt at arbejde med gennem modulet
  • oplysninger omkring modulprøve

Oplægget til dagens undervisning

Vi kom gennem det planlagte uden for meget hastværk. 

At blogge

Det der tog en del tid, og som de studerende sagtens kunne have brugt mere tid på, var etablering / brug af bloggen. Ikke alle havde den klar ved undervisningens begyndelse og andre havde lidt problemer med brugen af bloggen. De studerende er dog supergode til at støtte hinanden, og det virker som om, at arbejdet i studiegrupperne med opgaver, som skal lægges ud på bloggen hjælper dem til at få afprøvet og udvekslet erfaringer med at blogge. 

De fleste er med, vi mangler dog nogle stykker på listen til højre, de kommer én af de nærmeste dage.

Digital dannelse eller myndiggørrelse

Interessante overvejelser, der blev uddybet i plenum. En gruppe havde gjort sig en del overvejelser i forhold til, at nogle EUD-elever kan få et noget overfladisk forhold til det at lære noget, når det kan googles i et snuptag. En anden gruppe var optaget af det kommunikation og det etiske aspekt, og en tredje gruppe understregede værdien af at have færdigheder i at kunne håndtere de digitale teknologier. Det var i deres optik ikke kun var noget som er aktuelt for de lidt ældre kursister på AMU-kurser, men som også ofte er en udfordring for de yngre elever på grunduddannelser, som det blev understreget af den fjerde gruppe.

Kritik / ændres fremadrettet

Line Game

Vores aktivitet bestod i en Line Game med en række statements, som en optakt til oplægget og arbejdet med digital dannelse. Vi skal have justeret i udtalelserne, de er for sammensatte og skal være langt mere direkte og måske også lidt mere eksplosive!

Opsamling på undervisningen den 28. april

Den sidste undervisningsdag på Digi-Tek-forløbet i foråret 2020 havde meget passende fokus på digital evaluering og databaseret læring og -skoleudvikling. Vi tog oven i købet vores egen medicin og gennemførte en evaluering af forløbet med den særlige kombination af kvantitative og kvalitative metoder, der er integreret i Delphi-metoden - som et supplement til den obligatoriske kvantitative undervisningsevaluering.

Gennem anvendelse af Delphi-metoden fik vi formuleret og prioriteret mange værdifulde input omkring undervisningen på forløbet. Desuden fik vi gennem en rigtig, god, konstruktiv dialog uddybet, hvordan forløbet kan skrues endnu bedre sammen for de næste deltagere i efteråret 2020.

Lærergruppen på Digi-Tek ønsker alle god arbejdslyst frem mod modul-prøven, og vi glæder os til at se fremlæggelserne af jeres læring - og jeres tilhørende refleksioner.Hvis andre skulle få lyst til at evaluere med Delphi-metoden er her en lille guide:

Opsamling på undervisningen den 14. april

I den oprindelige planlægning af forløbet skulle denne undervisningsdag gennemføres skoleforlagt, dvs. den skulle gennemføres på to erhvervsskoler, hvor vi ville blive præsenteret for, hvordan arbejdede med den lokale læringsplatform. På grund af Corona-situationen blev dagen i stedet gennemført online på Zoom, og det fungerede godt, selv om det naturligvis havde været endnu bedre, hvis vi kunne have været ude i "virkeligheden".

Alle grupper fik arbejdet intenst med, hvordan digitale ressourcer kan være med til at fremme koblingen mellem teori og praksis under forskellige arbejdsformer på skolen. Det blev til en række spændende og inspirerende præsentationer i Pecha Kucha-form. Stærkt arbejde af deltagerne på holdet.

Opssamling på 31. marts om Cyber- og informationssikkerhed


Vi har nu læst jeres svar igennem og specielt fokuseret på svarede til spørgsmål 6. ”Hvad har du fået med dig i dag fra undervisningsforløb, didaktiske designprincipper samtale med dine kolleger mv. der peger på hvad du kan gøre for at bidrage til digital dannelse for dine elever?

I peger generelt på at I har fået en ny opmærksomhed på emnet og problemstillingerne. Bl.a. siger I:
”Vigtigheden af at eleverne bliver mere bevidste om og tænker over hvad de vælger at dele” og ”Jeg har ikke tænkt så meget over digital dannelse før set i forhold min undervisning. Men det bliver med sikkerhed noget jeg kommer til at arbejde mere med i min undervisning. Specielt fremadrettet ved elevproducerede undervisningsvideoer i web 2.0 tænker jeg at arbejdet med den digitale dannelse er relevant for mig”

Der er én af jer der meget fint spurgte sine børn: 
”Det var nogle gode korte og præcise videoer. De blev forklaret på en meget pædagogisk og præcis måde, om hvordan man skal forholde sig til de sociale medier. Jeg valgte at vise mine to børn på 14 og 17 år begge videoer. Min datter på 17 år, var især overrasket over måden som der blev forklaret om hvordan, man skal forholde sig til de ting man slår op på div. medier. Hvis du ikke kan aflevere dit opslåede billede til en fremmed på gaden, så lad vær!!!!!! Det var en fantastisk god måde at opnå en 17 årig teenagers opmærksomhed på”

En del af jer er opmærksomme på hvor lidt I ved om området, hvilket jo er en god erkendelse. Måske behøver man ikke så meget viden om området, da opgaverne på EMUen er ret selvinstruerende:
”jeg personligt slet ikke er kvalificeret til at udføre sådan en undervisning da jeg ikke selv har viden nok på området” og en anden siger: ”For mig personligt, har jeg fået en øget bevidsthed om mit ansvar som underviser i forhold til anvendelsen af forskellige digitale medier. Samtidig er jeg blevet bekræftet i hvor lidt viden mange har omkring cyber- og informationssikkerhed samt digital myndighed og dannelse”

Disse indlæg peger på et andet dilemma, i hvilke fag skal emnerne indgå? Fagfag? GF1 eller GF2? 
” Vi har ikke talt om, hvordan vi konkret kan inkorporere et undervisningsforløb. Men vi har konkluderet, at det ville være et emne, som har relevans for vores forskellige uddannelser, og at det er meget aktuelt helt fra GF1 til hovedforløbene”

Og til slut samler én af jer fint op:
”Jeg har fået anvist en portal med en masse undervisningsmateriale. Det kan være svært at skulle starte fra bunden af med opbygning af undervisningsindhold og afgrænsninger, men med afsæt i de værktøjer og vejledninger der er på emu.dk om digitalisering mm. bør det være nemmere at få det italesat på et lærermøde på min adresse.

- Jeg har svær ved at se hvordan selve uddannelsens af eleverne i digital myndiggørelse skal passe ind på hovedforløbselever med meget fokus på "faget", men selve anvendelsen og ens digitale fodspor vil være emner som er nemmere at relatere sig til. Det er en interessant tilgang at inddrage begrebet digital myndighed i sine didaktiske overvejelser, da vi anvender informationssøgning daglig i undervisningen. Så der kom et par ekstra briller i min planlægningskuffert.

- For at selve begrebet digital dannelse bliver mere synligt for eleverne, skal det nok være mere specifikt på skemaet; at de er kildekritiske; at de ved hvor de har deres informationer om.
Jeg ville forvente at alle der ikke var digitale myndige og ikke var klar over hvordan man efterlader sig spor alle steder (internettet), vil være positivt overrasket over at blive uddannet i det. Det bør være noget som alle elever kom igennem løbende, da det ikke er nok kun at blive det 1. gang, men hvordan og hvornår det kommer på skemaet bliver spændende at se”.

Opsamling på dagens undervisning

På en historisk dag, hvor Dronningen her til aften talte til os alle i den danske befolkning, oplevede vi i eftermiddags, at digitaliseringen hyper-aktualiseres under de nye omstændigheder. Som næsten eneste fænomen, der udvikler sig eksponentielt hurtigere end den digitale og teknologiske udvikling, har vi i de sidste uger set Corona udvikle sig radikalt. En udvikling, der på vores område stiller nye krav til, at vi udnytter teknologien innovativt.

Hvis jeg skal forsøge at samle op på dagen, vil jeg fremhæve, at de fleste på holdet på trods af en kort tidsfrist fik frembragt meget relevante videoer, der kan anvendes i undervisningen på EUD. Jeg er virkelig imponeret over de frembragte resultater!

Den generelt stigende fokus på anvendelsen af video i undervisningen på EUD bliver understøttet af resultater og inspirationsmaterialer i projektet om digitale platforme og læremidler, jeg fortalte jer om i dag. Resultater fra projektet viser, at flipped classroom bliver mere og mere udbredt. Erfaringer på mange skoler viser, at flipped classroom frigiver tid til, at læreren i højere grad kan hjælpe og vejlede de elever, der har behov for det i selve undervisningen. Når eleverne har set og læst teori hjemmefra, kan selve undervisningen beskæftige sig med problemløsning, analyse, vurdering, refleksion mv. Med andre ord foregår den basale indlæring af fx begreber mv. hjemmefra, imens den mere komplekse læring, der udfordrer mere, foregår i klassen, hvor der er en lærer til at hjælpe. Muligheden for at understøtte læsning af tekster med videoer synes desuden at understøtte særligt elever med læsevanskeligheder, men også elever, der kan have svært ved at finde motivationen til at læse teoretiske tekster, kan have stor glæde af videoerne.

I projektet har min rolle blandt andet været at skrive en række inspirationspapirer – og ét af dem handler netop om brugen af video. Inspirationspapiret sætter fokus på, hvordan man kan anvende video didaktisk, fx i forbindelse med flipped classroom. Derefter beskrives en række relevante krav til produktion af videoer. Til sidst diskuteres det, hvad den øgede brug af video og flipped classroom betyder for lærerrollen.

Projektet anviser overordnet følgende 5 veje til kvalitet i undervisningen på EUD gennem digitalisering.Klik her for at finde inspirationsmaterialer m.m. fra projektet
– og del og like meget gerne – da det sandsynligvis vil give værdi for flere, hvis det bliver udbredt på denne måde. Det har været en fornøjelse at møde er i dag – også selv om det ”kun” var online. Glæder mig til vi ses næste gang.

DigiTek og digitale læremidler

Fokus på video

Det var ikke det letteste emne med tanke på, at vi alle sad hjemme bag skærmen. 

Dagens oplæg og opgave