DigiTek og læring

Oplæg til 2. uv.dag med holdet - foråret 2019
Har du lyst til, at hente inspiration i tidligere undervisning om samme tema, vælg da fx etiketten læringsteori.

Hvis du vil indlejre slidene på egen blog, følg da anvisningerne i Mariannes indlæg.

Kommentarer til dagens lektioner

Bloggen

Vi bruger stadig en del tid på de tekniske elementer i bloggen. Der er en meget stor spredning på holdet, men nogle af de studerende der været mest udfordret er alligevel kommet langt. Det bliver eller ikke lettere af, at der er både pc-bruger og mac-bruger. 

Læringsteorier

Det er lidt en udfordring for nogle, da de ikke har haft modul 1 (læring) og modul 2 (didaktik). Det kan for dem godt blive en lidt for hurtig introdution til et forholdsvist tungt emne. Jeg har lovet at lægge Mariannes videoer på Intrapol.

Thinglink

Dagens teknologi og den kollaborative software de studerende skulle forsøge at skabe en læringsaktivitet omkring drillede enormt. Flere oplevede at deres brugerflade var forskellig fra sidemandens. Nogle skulle ændre sikkerhedsindstillinger, fx sige ja til cookies, andre oprettede sig som studerende og ikke som undervisere eller overså, at man skulle tage stilling til om, der var tale om education eller business. 

Jeg har fundet et par videoer, som kan støtte lidt i eksperimenterne med Thinglink... SkoleTube har en guide, som ikke kræver et unilogin, her finder man flere videoguider og inspirationsforløb.

Cafemodellen

 De studerendes 5 min. fremlæggelser af deres problemstilling / udfordring, som de vil arbejde med fremadrettet gav anledning til en del drøftelser de studerende imellem. Nogle etablerede også et samarbejde om den afsluttende modulopgave (eksamen).

Andre blev så inspirerede, at de ændrede på deres problemstilling, som ses herunder.


Teknisk support, hyperlink

Indsæt hyperlink i en blogpost

Fremgangsmåden er meget lig, den man benytter i en teksteditor. Herunder beskriver jeg den trin for trin og nederst i indlægget ser I fremgangsmåden demonstreret (engelsk tale).

Fremgangsmåden trin for trin


  1. Opret et indlæg eller ret et indlæg.
  2. Marker det eller de ord, der skal være et (hyper)link.
  3. Klik på "link" i værktæjslinjen.
  4. Insæt dit link i vinduet, som popper op.
  5. Sæt flueben ved "Open link in new window".


Bemærk


  • at link og tekst ikke behøver at være ens
  • at linket kan testes.


 Video (engelsk) - indsæt hyperlink

En tur rundt på jeres blogge, 2019

Jeg har været en lille tur rundt og kikke på jeres blogge. Af nysgerrighed :-) for at se, hvor langt I var kommet i forhold til nogle af de tekniske fokuspunkter, vi har talt om:

- Layout (farver, tekststr., form, overskrifter)
- Navigation (info, gps-er?)
- Brugerinddragelse, pege ud... følge med, abbonnere på?
- posterne, søgbare, multimodale

Layout

Flemming har en ambition om at blive bidt af en gal blogger, måske skal vi hjælpe ham lidt på vej ved at kommentere vha. funktionen "blog om dette", som er lagt som et fast ikon i hans indlæg.

Jeanette har indsat et foto i sin blog, så driller det for jer, er jeg sikker på, at Jeanette gerne viser hvordan.

John har lagt en gadgeten "blogliste" ind på sin blog med links til jer alle, så her har vi også en ekspert, der sikkert gerne hjælper med det :-)

Kenneth har et smukt og lidt anderledes layout holdt i grålige toner med et friskt farvepust i sine overskrifter. Jeg tror ikke, at det er et standard layout, så hvis behøver hjælp til at lege med standardopsætningen, tror jeg gerne, at Kenneth vil være behjælpelig.

Også Nis har leget med baggrundsbillede og farver i sit layout, så har Kenneth ikke tid, så har Nis måske.

Marc har allerede et hav af etiketter på sin blog, forunden mange poster. Har du endnu ikke etiketter på din blog, så hent hjælp hos Mark.

Søren Noah, hvis blog har det dejlige navn Noah´s A4-Ark, er slet ikke en ny blogger. Der er på hans blog poster helt tilbage fra 2010. Så her har vores veteran, som I måske kan spørge om ALT!

Det gælder mig enormet at se, at Tim også er med, selvom alt drillede i starten.

Bloggen som portfolio


Flere af jer er allerede godt i gang med at poste indlæg på jeres blogge om modulets temaer. Fx har Erik gjort sig nogle overvejelser om hans elever og digital dannelse, det samme har Maria P. Karina har lavet en mindmappe over temaet "digital dannelse".

Gitte har selvom, hun kalder sig en digital newbie gjort sig nogle interessante overvejelser om, hvilken læringsteoretisk problemstilling hun gerne vil arbejde med i forløbet. Gitte har også sat sig nogle mål for, hvordan hun vil arbejde med sin problemstilling. Det har samme har Helle og Maria.

Ikke en tur på alle blogge

Den opmærksomme læser har sikkert bemærket, at jeg ikke har været rundt på alle blogge på det nye hold af studerende. Og det er højst sandsynligt fordi jeg endnu ikke har adgang endnu eller jeg har sovet i timen :-)At blogge - teknisk support

Underviserbloggen som holdets HUB

Tanken med underviserbloggen er at danne HUB eller knudespunkt for holdets blogge og dermed skabe grobund for, at der kan dannes en blogosfære.

For at fremme det, har jeg i bloggens højre side indsat en gadget kaldet blogliste, hvor samtlige studerende på holdet er listet. Jeg har valgt at tilknyttet funktionen "dato seneste indlæg".

Teknisk support

Jeg har på et tidligere hold lavet et par små videoer, som gennemgår funktionerne, playlisten begynder med instruktioner i arbejdet med layout, herunder etiketter. De efterfølgende vidoer introducerer til andre brugbare funktioner. Som fx hvordan man lægger (indlejrer eller embedder) en youtube video i sin blog (lig eksemplet herunder).Pluk det du kan bruge fra videoerne og suppler evt. med denne manual (linket går til en online visning). Jeg har også lagt den i Intrapol / Fildeling (kræver login) eller benyt med Googles egen hjælpefunktion. I manualen er en der en række links til disse samt link til supplerende videoer.

Bloggen skal indeholde

For at få det optimale udbytte af bloggen og dens muligheder, bør man som et minimum have gjort sig overvejelser i forhold til:
- Layout (farver, tekststr., form, overskrifter)
- Navigation (info, etiketter m.v.)
- Brugerinddragelse, pege ud... følge med, abbonnere på?
- posterne, søgbare, multimodale

Hjælpen dertil findes i ovenstående materiale.

Nyt hold - foråret 2019

Oplæg til det nye hold, hvor første undervisningslektioner er den 22. januar 2019Hjælp til at indsætte oplægget på egen blog, se Mariannes indlæg om dette!

Log for sidste uv.-dag 19. april 2018

Tema - Evaluering og feedback

Det var sidste undervisning for deltidsholdet på dette modul. I store træk kom vi omkring de samme områder / de samme emner i temaet Evaluering og feedback, som beskrevet i forbindelse med logen for holdet, der fulgte efterårets forløb i 2017.

Øvelse - feedback


En af de øvelser, som vi blandt arbejdede med var feedback i dens forskellige former. En øvelse der kom en række bud på. De er ret interessante set i lyset af de overvejelser, de studerende tidligere har gjort sig i forhold til deres case. Evaluering af modulet

I forhold til sidste år havde jeg (Hanne) valgt en anden form for repetition eller evaluering af pensum. Vi arbejdede med en version af en CL-aktivitet, som det fremgår af billedet herunder.


De bud som de studerende arbejdede sig frem til på den forholdsvis korte tid kan ses i et fælles Google dokument. Dokumentet afspejler ikke helt den megen snak der var rundt i grupperne. Tidligere har vi repeteret modulets temaer i forhold til færdigheds-, videns-, og kompetencemål vha. en række spørgsmål, som de studerende valgte, drøftede og fremlægge i små korte plenumindlæg. Mit indtryk er, at ekspert-puslespillet gav langt mere dynamik.

Vi fik ikke megen tid til at udforme egne spørgeskemaer vha af en af de tre teknologier, som vi havde set på i forbindelse med plenumdrøftelserne. Men der er dog nogle eksempler på brugen af og overvejelserne om brugen af Kahoot, Socrative og Google Forms i flere af de indlæg, som jeg skrevet i forbindelse med undervisningen af tidligere hold.

Tema, e-læring 5. april 2018

E-læring, hvorfor, hvornår og hvordan?

Dagens fokus var e-læring. Vi tog blandt andet afsæt i rapporten "Kan vi lære af de andre" samt mine erfaringer (Hanne) med egne gennemførte forløb, herunder arbejdet med synkron vejledning både som underviser og studerende i et MOOC-forløb.Afsluttende opgave

Temaet e-læring, definitioner af begrebet, de studerendes egne oplevelser samt plenumdrøftelser af modeller for indførelse af og planlægning af e-læringsforløb, blev afsluttet med en større opgave:


Løsning af opgaven - video

Ane-Mette (pasordsbeskyttet, kun holdets deltagere har adgang) har valgt at eksperimentere med Screencast-o-Matic gennem en lille video af en Thinglink fra tidligere, som hun gennemgår. Der er dermed tale om en instruktionsvideo.

Anne & Susanne har samarbejdet om udformning af en mindmap, som de efterfølgende har indtalt lyd over. Desværre er der gået kage i lyden, men som de selv understregede, så tjekkede de ikke lyden før optag. Og umiddelbart virker det som lydoptag via pc-erens egen mikrofon er ikke er godt, da der også er støjproblemmer på Robert og Birtes video. Men der argumenteres for de valg, der er truffet, og mindmappens forklaringer kan godt ses uden lyden :-)

Lars, Mathilde og Bettina har samarbejdet om at udvikle et e-læringsforløb, hvor de skitserer forudsætninger før forløbet og tre undervisningsdage, som er strukturerede således, at eleverne arbejder kollaborativt dels på padlet og med praktiske øvelser. Deres video er et godt eksempel på, hvordan man kort og tydeligt kan give en oversigt over et undervisningsforløb, hvor både rammer, aktører og aktiviteter præsenteres uden megen tekst.

Flemning og hans gruppe er et eksempel på, hvordan man kan bruge mindmappens
stikord til fortælle om et konkret forløb. Videoen her skal nok mest ses, som et eksperiment med teknologien :-) Teknologien har også fyldt meget for Louise og Helga trods det, har de opbygget en oversigt med stikord til et e-læringsforløb.

Didaktiske overvejelser omkring opbygning af et forløb, der er tilrettelagt som BL uddybes gruppen bestående af Reidar & Co.

Support

Hvis I er blevet inspireret til at arbejde videre med video, kan Hansenberg´s hjemmeside være interessant. Linket går til en guide i fremstilling af instruktionsfilm for underviserne på Hansenberg.

Inspiration

I forbindelse med min undervisning har mange af mine studerende arbejdet med video og en søgning på etikketten sceencast-o-matic på en af mine blogs linker til en række eksempler af tidligere studerende.