Uv.-dag, Digitek og didaktik

Dagens tema tog afsæt i de studerendes egne erfaringer med tema 2 - Digitek og læring, der blev afviklet asynkront. Marianne har samlet op dagens arbejde i et længere indlæg.

Evaluering asynkron dag

Vores evaluering tog afsæt i opgaven herunder
Statement

Der blev tilføjet mange kommentarer til de fem gruppers statements ved fremlæggelsen i plenum. De efterfølgende statements skal ses i konteksten med de studerendes arbejde på bloggen, struktureret af Marianne i en detaljeret plan for dagen:

 1. Arbejdet med blogs er en processuel interaktiv lærings- og tingsliggørelse som aldrig stopper.
 2. Arbejdet med blogs kræver fælles tekst og problemformulering.
 3. Arbejdet kan ikke stå alene (online), men skal suppleres f2f.
 4. Arbejdet kræver, at alle følger tidsplanen / strukturen for det fulde udbytte.
 5. Med fokus på korrekt valg af målgruppe kan en blog være et fantastisk værktøj som understøtter multifaceteret, nærværende undervisning, velegnet til individuel læring og gode muligheder for feedback.

5 punkter

De punkter, som de 5 grupper efterfølgende udformede med de ovennævnte statements som inspiration, rummer mange af de vigtige observationer og didaktiske overvejelser, som er nødvendige for, at en online undervisning kan fungere. Jeg har forsøgt at samle punkterne med afsæt i Hiim & Hippes Relationsmodel i en Thinglink, hvor de enkelte "dots" indeholder en sammenfatning af de studerendes overvejelser :De mange overvejelser i forbindelse med evalueringen af online-dagen gav rum for nogle drøftelser om, hvad didaktik er.

Et bud kan fx være Dales klassiske niveauer:

 • K1 - gennemførelse af undervisningen
 • K2 - planlægge undervisningen gennem konkrete valg af mål, indhold, læremidler, arbejdsformer m.v.
 • K3 - anvendelse af didaktisk teori til at reflektere over og begrunde de valg og aktiviteter, som ligger på K1 og K2
I drøftelserne indgik også om anvendelse af web 2.0 teknologier i skolen bør give anledning til nye didaktiske overvejelser, eftersom der tale om nye deltagelsesmuligheder og nye former for tingsliggørelse. Hvilket var en erfaring de studerende selv gjorde på online-dagen, hvor der var et miks af disse to. 

Iversen m.f. skriver i deres bog, Digital design og teknologi i undervisningen (kap.2 side 3), at:

”Vor tids store forandringspotentiale bunder i
digital teknologi, og det er derfor naturligt at drøfte, hvordan vi bedst muligt
imødekommer de samfundsmæssige muligheder og udfordringer, som nutidens
og fremtidens teknologier byder os og de kommende generationer.” 


Didaktiske modeller

I dagens undervisning så vi på to didaktiske modeller: TPACK og Den eDidaktiske Overvejelsesmodel. Begge modeller kan være et bud på, hvordan man indtænker digitale teknologier i sin planlægning af undervisningen. Modellerne kan også anvendes til evaluering af et gennemført forløb. Et tidligere indlæg af Marianne forholder sig til de to modeller og deres anvendelse. 

I dagens lektioner brugte vi Den eDidaktiske overvejelsesmodel, som et afsæt for en evaluering af online forløbet på holdets 2. dag, eftersom modellen lå bag de didaktiske overvejelser, som Marianne havde lagt til grund for sin planlægning af dagen

Vi tog afsæt i modellens socialkonstruktivistiske læringsopfattelse, materialerne fra dagen, som vi havde: 
 • En konkret forløbsbeskrivelse med opgaver etc.
 • Bloggene, som viser de studerendes aktiviteter (sidste bloglisten i højre side)
 • Mariannes feedback og kommentarer til nogle konkrete udsagn.
 • De studerendes oplevelse og kendskab til opgaven, bearbejdet tidligere på dagen. Hver gruppe arbejdede med et af modellens elementer: 
En opsamling af de pointer som grupperne påpeger, retter fokus mod nogle opmærksomhedspunkter for en fremtidig gennemførelse af en online undervisning: 
 • Et større fokus på rammerne for et kollaborativt samarbejde
 • Et udtalt ønske fra de studerende om, at underviseren også er tilstede synkront. 
For mig (Hanne) som underviser på Digitek - didaktik var det en interessant dag, hvor jeg så, at de studerendes holdninger til online undervisning og de didaktiske udfordringer det indebærer, var langt mere nuanceret og præget af egne oplevelser end på tidligere hold. 

Det var dog tydeligt, at de tekniske udfordringer både på dag 2 og på denne dag, stadig fylder meget. Men som introduceret ved opstart af modulet ønsker vi ikke i undervisningen blot at tale og tænke om digitale teknologier, men også at gøre noget med de valgte teknologier for derigennem at kunne forholde sig til disse i en didaktisk kontekst.

Oplæg om Flipped Classroom / Learning


Her vil jeg dels gerne henvise til Henning Rommel Lunds bog samt tidligere indlæg om emnet i denne blog, følg fx taggene (etiketter): lommefilm, film, aktionskamera m.fl.

En tidligere studerende og jeg har forsøgt os med et eksempel på Flipped Classroom her og to andre studerendes forsøg ses her

Dagens to sidste opgaver - QR og video
Betina har gjort sig nogle didaktiske overvejelser om brugen af videoer i sin undervisning. Meget interessant nævner hun også, at de har 3D / VR briller på hendes skole. Hvilket jo sætter det at arbejde med video i undervisningen i et andet perspektiv. 

Christer har også nogle didaktiske overvejelser og krydrer det med et eksempel på, hvordan en kollega forklarer et begreb indenfor økonomi. I den forbindelse har jeg lovet et link til en tidligere studerende Morten som i sin afsluttende modulopgave arbejde med online asynkron undervisning kombineret med video. 

En anden af mine tidligere studerende Christina har gjort sig nogle overvejelser om forskellen mellem de to begreber: Flipped classroom og flipped learning. Desuden giver hun et bud på en drejebog for udfærdigelsen af en video til sine elever.
Flere har indlejret en QR- kode på bloggen, et par eksempler er Ane-Mette og Rikke.

Nogle oplevede ved indlejring af QR-koden på deres blog, at QR-koden blev meget stor, dvs. at billedet fyldte skærmen ud. Forklaringen er, at der er valgt en png-fil. I OR-generartoren kan man vælge mellem to typer af filer: jpg og png, når koden skal downloades. I skal vælge en jpg-fil til brug i bloggen. 

Som en støtte til jer, hvis I ønsker, at fordybe jer yderligere har jeg fundet nogle af mine tidligere videos om arbejdet med QR-koder: 
 1. Intro til QR-koder 
 2. Indlejring af en QR-kode på bloggen

Ingen kommentarer:

Send en kommentar