Tips til indlejring af Thinglink

1) Indlejring af Thinglink uden iframe:2) Indlejring af Thinglink med iframe:BEMÆRK forskellen på størrelsen!

I det første eksempel har jeg blot kopieret koden og placeret den i mit blogindlæg via HTML-fanebladet:

I det andet eksempel har jeg sat flueben i 'iframe':


Som det ses er størrelsen automatisk sat til 720x540, men nu har jeg mulighed for at ændre den - i dette tilfælde har jeg sat størrelsen til 300x225:


Husk at uanset om I vælger at ændre størrelsen eller ej, så skal I sætte den kopierede kode ind via HTML-fanebladet.

/Marianne


Ingen kommentarer:

Send en kommentar