Tema, e-læring 5. april 2018

E-læring, hvorfor, hvornår og hvordan?

Dagens fokus var e-læring. Vi tog blandt andet afsæt i rapporten "Kan vi lære af de andre" samt mine erfaringer (Hanne) med egne gennemførte forløb, herunder arbejdet med synkron vejledning både som underviser og studerende i et MOOC-forløb.Afsluttende opgave

Temaet e-læring, definitioner af begrebet, de studerendes egne oplevelser samt plenumdrøftelser af modeller for indførelse af og planlægning af e-læringsforløb, blev afsluttet med en større opgave:


Løsning af opgaven - video

Ane-Mette (pasordsbeskyttet, kun holdets deltagere har adgang) har valgt at eksperimentere med Screencast-o-Matic gennem en lille video af en Thinglink fra tidligere, som hun gennemgår. Der er dermed tale om en instruktionsvideo.

Anne & Susanne har samarbejdet om udformning af en mindmap, som de efterfølgende har indtalt lyd over. Desværre er der gået kage i lyden, men som de selv understregede, så tjekkede de ikke lyden før optag. Og umiddelbart virker det som lydoptag via pc-erens egen mikrofon er ikke er godt, da der også er støjproblemmer på Robert og Birtes video. Men der argumenteres for de valg, der er truffet, og mindmappens forklaringer kan godt ses uden lyden :-)

Lars, Mathilde og Bettina har samarbejdet om at udvikle et e-læringsforløb, hvor de skitserer forudsætninger før forløbet og tre undervisningsdage, som er strukturerede således, at eleverne arbejder kollaborativt dels på padlet og med praktiske øvelser. Deres video er et godt eksempel på, hvordan man kort og tydeligt kan give en oversigt over et undervisningsforløb, hvor både rammer, aktører og aktiviteter præsenteres uden megen tekst.

Flemning og hans gruppe er et eksempel på, hvordan man kan bruge mindmappens
stikord til fortælle om et konkret forløb. Videoen her skal nok mest ses, som et eksperiment med teknologien :-) Teknologien har også fyldt meget for Louise og Helga trods det, har de opbygget en oversigt med stikord til et e-læringsforløb.

Didaktiske overvejelser omkring opbygning af et forløb, der er tilrettelagt som BL uddybes gruppen bestående af Reidar & Co.

Support

Hvis I er blevet inspireret til at arbejde videre med video, kan Hansenberg´s hjemmeside være interessant. Linket går til en guide i fremstilling af instruktionsfilm for underviserne på Hansenberg.

Inspiration

I forbindelse med min undervisning har mange af mine studerende arbejdet med video og en søgning på etikketten sceencast-o-matic på en af mine blogs linker til en række eksempler af tidligere studerende.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar