Log for sidste uv.-dag 19. april 2018

Tema - Evaluering og feedback

Det var sidste undervisning for deltidsholdet på dette modul. I store træk kom vi omkring de samme områder / de samme emner i temaet Evaluering og feedback, som beskrevet i forbindelse med logen for holdet, der fulgte efterårets forløb i 2017.

Øvelse - feedback


En af de øvelser, som vi blandt arbejdede med var feedback i dens forskellige former. En øvelse der kom en række bud på. De er ret interessante set i lyset af de overvejelser, de studerende tidligere har gjort sig i forhold til deres case. Evaluering af modulet

I forhold til sidste år havde jeg (Hanne) valgt en anden form for repetition eller evaluering af pensum. Vi arbejdede med en version af en CL-aktivitet, som det fremgår af billedet herunder.


De bud som de studerende arbejdede sig frem til på den forholdsvis korte tid kan ses i et fælles Google dokument. Dokumentet afspejler ikke helt den megen snak der var rundt i grupperne. Tidligere har vi repeteret modulets temaer i forhold til færdigheds-, videns-, og kompetencemål vha. en række spørgsmål, som de studerende valgte, drøftede og fremlægge i små korte plenumindlæg. Mit indtryk er, at ekspert-puslespillet gav langt mere dynamik.

Vi fik ikke megen tid til at udforme egne spørgeskemaer vha af en af de tre teknologier, som vi havde set på i forbindelse med plenumdrøftelserne. Men der er dog nogle eksempler på brugen af og overvejelserne om brugen af Kahoot, Socrative og Google Forms i flere af de indlæg, som jeg skrevet i forbindelse med undervisningen af tidligere hold.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar