Nye hold og nye tiltag

I efteråret 2017 samlæser vi vores del- og heltidshold på udvalgte temadage. Den første undervisningsdag var en sådan.


Overvejelser

Som underviser gør man sig mange overvejelser om indhold og form, når man skal være sammen med 42 studerende fra 9-15 og man gerne vil sikre sig, at alle:
- får en god oplevelse af dagen
- bliver introduceret til modulet med alt hvad det indeholder
- kommer i gang med at blogge
- får etableret et begyndende samarbejde med andre studerende
- osv.


Dagens agenda

Dagens agenda var stramt struktureret:


Eftersom bloggen her fungerer som vores, dvs undervisernes log, er alt undervisningsmateriale, slides m.v. være tilgængeligt på Intrapol.

Jeg vil blot føje nogle få kommentarer til nogle af dagens tiltag:


Navneskilte

Jeg havde skrevet navneskilte, blå tekst til de heltidsstuderende og grøn tekst til de deltidsstuderende og bad de studerende sætte sig i grupper á fire med to fra hver. Gruppedannelsen gik på den måde hurtigt og mit indtryk var, at de studerende fik talt med nogen, de måske ellers ikke lige i første omgang ville have valgt at sidde sammen med.


Præsentation

De studerende interviewede hinanden to og to udfra en række spørgsmå, hvorefter de præsenterede den interviewede overfor resten af gruppens medlemmer. De noter, som de skrev i forbindelse med deres præsentation blev de opfordret til at bruge i deres blog, hvilket fx Hjørdis, Stinse og Linda har.


Line Game - en genganger

Ice Breaker / Line Game, som jeg efterhånden har anvendt nogle gange brugte jeg i en ny version. Eftersom vi var så mange, var det ikke muligt at markerer en linje og stille op på hver side af denne, der var simpelt hen ikke plads nok. I stedet blev de studerende udstyret med et rødt, gult og grønt kort.

Dagens Ice Breaker / Line Game

Spørgsmålene var også ændret lidt, men stadig med det formål at få italesat, at selvom man måske nok har lyst til at gå på valgmodulet kan der udmærket godt være nogle områder, som fx lysten til at eksperimentere, der ikke umiddelbart føles så ligetil.


Holdet deles

Belært af mange års undervisningserfaring ved jeg også, at mindst halvdelen sikkert ikke har fået oprettet en blog inden 1. undervisningsgang. Det kan skyldes manglende tid, usikkerhed eller... Vi delte derfor holdet i to, de der ikke havde lavet en blog gik med dagens medunderviser Kenneth til et andet lokale. Resten blev hos mig.

Vi differentierede dermed i opgaverne. Undervejs koordinerede vi øvelser og opgaver, således at vi, da vi igen samles var kommet nogenlunde lige langt.

Dvs. at alle har forsøgt at lægge et billede i et indlæg, her en nogle eksempler: Dan, MikkelRasmus og


Mit indtryk af dagen

Når jeg ser tilbage på dagens forløb er mit indtryk af dagen, at det var en fin dag. De studerende gik til de mange opgaver med interesse og der var en summen og snakken om opgaverne, se fx indlæg om nogle af opgaverne hos fx . Mange støttede hinanden i arbejdet og mit indtryk var, når jeg gik rundt mellem grupperne af studerende, at der blev eksperimenteret med mulighederne i teknologien / at blogge.

Der blev skabt en begyndende blogosfære, indsat gadgets (blogliste, etiketter m.v.) og skrevet indlæg. Desuden ligger der en liste over samtlige studerendes blogadresser på Intrapol. Bloglisten kan også tilgås via bloggen her, klik øverst i venstre hjørne af bloggen (de tre vandrette linjer).

Flere af de studerende har også skrevet lidt om deres indtryk af dagen, fx Lene, Hjørdis, Morten og Jacob som har endda har suppleret med en opskrift på brød, måske én af hans egne?


Klart til næste gang

De studerende vil til næste undervisningsgang være begyndt på at udforme deres læringsteoretiske problemstilling. Hvilket flere allerede er godt i gang med d.d., se fx Allan, Julie eller Martin der har gjort det vidt forskellige måder.

Og de vil have arbejdet med refleksionsopgaverne, som ligger til sidst i dagens oplæg. 

Ingen kommentarer:

Send en kommentar