DigiTek og didaktik - HELtidsholdet

29.08 underviste jeg (Marianne) HELtidsholdet for første gang. Dagens tema var koblingen mellem digitale teknologier og didaktik, og programmet så således ud:
Som noget af det første introducerede jeg holdet til TodaysMeet, der med fordel kan bruges som chatrum, når man ønsker mulighed for sideløbende kommunikation og fx mulighed for at dele links på en nem måde. Min erfaring er, at når erhvervsskolelærere vælger at inddrage TodaysMeet i deres undervisning sker det også for at give mulighed for de mere tilbageholdende elever, der kan deltage i chatten (anonymt) og dermed fællesskabet på en anden måde end ved sædvanlig klasserumsundervisning. Samme fordel gælder naturligvis også i voksenundervisning, hvor deltagerne også kan have svært ved at bidrage til de fælles diskussioner af forskellige årsager.

Dagens teoretiske tema var didaktik og didaktiske modeller i relation til inddragelse af digital teknologi i undervisnings- og læreprocesser. Deltagerne på dette valgmodul har typisk gennemført en række grundlæggende moduler (om bla. didaktik og læring), så Hanne og jeg væger altid at sætte fokus på didaktiske ideer og modeller, der hævder at være udviklet specielt med fokus på teknologiindragelse. I dette tilfælde har vi valgt to modeller, hvor den første er den såkaldte TPACK-model:


Min erfaring med brug af TPACK-modellen er at den er god til at minde læreren om, at de tre videns- og praksisformer optimalt set skal hænge sammen og påvirke hinanden. Modellen er god som tænkeværktøj i den indledende didaktiske planlægning, men kan efter min mening ikke stå alene, da der så er risiko for at andre centrale didaktiske elementer overses.

Den e-didaktiske overvejelsesmodel, er den anden model, som vi også vælger at præsentere de studerende for:


Her er der tale om en mere kompleks (og i øvrigt interaktiv) model, som indeholder flere af de klassiske didaktiske elementer. Min erfaring med modellen er, at den er god til at minde læreren om at teknologiinddragelse også skal ses i sammenhæng med rammefaktorer som organisering. Herudover har vores studerende typisk glæde af at blive mindet om de tre grundlæggende (e-)læringsformer, der kan veksles imellem.

Som en del af mit oplæg, valgte jeg også at sætte fokus på brugen af digitale læringsplatforme, da disse også begynder at fylde mere og mere i teknologilandskabet inden for EUD. Hannes og min erfaring er, at mange lærere føler sig en smule overrendt af disse nye komplekse teknologier, og der er da også mange forhold, der skal overvejes ifm. brugen. Se eksempelvis dette indlæg og dette.

Jeg introducerede også holdet til Flipped Classroom/Learning som metode og her vælger vi i øjeblikket at bruge Henning Romme Lunds bog, da den fungerer fint som opslagsbog og også kan have interesse for de lærere, som beskæftiger sig med EUX.

Der var mange emner på programmet, og der blev vekslet mellem oplæg og forskellige teknologiøvelser gennem dagen. Hannes og min tilgang på modulet er, at teknologiforståelse bedst opnås gennem reflekteret teknologianvendelse, så derfor kan de studerende ikke nøjes med at læse teori og høre om, hvordan andre har inddraget teknologi i undervisnings- og læreprocesser - de må eksperimentere med det selv!

Gennem hele modulet opfordrer vi de studerende til at tage udgangspunkt i en aktuel læringsteoretisk problemstilling fra deres praksis, som de så skal komme med et didaktisk og teknologisk bud på. I den aktuelle undervisning, var dagens store øvelse formuleret således:


Som eksempler valgte de i Henriks gruppe at sætte fokus på udvikling af instruktionsmateriale for at skabe øget fleksibilitet ift. den enkeltes læring, og også i Mortens gruppe var der fokus på udvikling af instruktionsmateriale.

Dagen bød på mange diskussioner og gode spørgsmål - både til det teoretiske oplæg og de forskellige teknologier. Som så ofte før, afslørede dagen også, at der er meget stor forskel på deltagernes basale it-viden, -færdigheder og -kompetencer. Det stiller både os og deltagerne over for nogle udfordringer ift. hvor fokus skal være. Evalueringer fra tidligere hold viser at deltagerne typisk er delt i to grupper, der ønsker sig hhv. mere teori og mere teknologi. Da vi ikke kan tilgodese alles ønsker, er noget af det vigtigste for mig, at deltagerne forlader modulet med mod på fremadrettet selv at være opsøgende og eksperimenterende ift. teknologiinddragelse på et reflekteret grundlag.

/Marianne


Ingen kommentarer:

Send en kommentar