Kold College - et køkken skabt til at lære

Herunder følger en video om Kold College's teknologianvendelse, der måske kan inspirere.

 

Kold's forsøg med dette køkken er også beskrevet i EVA's (2017) inspirationskatalog It som som pædagogisk værktøj på erhvervsuddannelserne. Når eleverne har udført en opgave i køkkenet lægger de billeder fra processen og det endelige resultat ind i en Padlet, som deles med læreren. Dermed bliver Padlet brugt som dokumentationsværtøj, der så kan bruges til feedback og dialog efterfølgende. I princippet ville eleven også kunne dele sin Padlet med mester, der så kunne få en bedre fornemmelse af, hvad der foregår i skoleperioderne.

/Marianne

Ingen kommentarer:

Send en kommentar