Storyboard

Fordele ved at anvende

Der er mange fordele ved at udforme et storyboard, før man går igang med selve produktionen af filmen:
1. Man får et overblik over filmens elementer
2. Det er lettere at tilføje, ændre eller klippe i storyboardet end filmen
3. Man kan planlægge, hvilke still-billeder, rekvister m.v. der skal anvendes


Find mere info

Linket går til en lille oversigt på Diigo om Storyboard


Eksempel

Herunder et eksempel på et storyboard udformet af nogle tidligere studerende på DigiTek (på side 2, finder I den del, der retter sig mod deres elever). Skemaet som Jonna og Hanne-Lise har anvendt er downloaded fra lommefilm.dk


Ingen kommentarer:

Send en kommentar